Prosíme o darovanie 2% dane z príjmu na pomoc deťom postihnutých Detskou mozgovou obrnou! Tlačivo na stiahnutie TU!

Tomáško Tomáško

Vitajte na našej stránke: Nádej chodiť.

O nás.

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutého Tomáša Záhna, ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou a inak telesne postihnutých, najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok, na podporu liečebných postupov a operácií území SR i v zahraničí.


Novinky.

Tomáško

15-ho februára mal Tomáško 7 rokov. Od jeho narodenia sme absolvovali nespočetné množstvo rehabilitačných pobytov, a vyskúšali sme rôzne metódy liečenia detskej mozgovej obrny. Náš syn sa statočne správal a bojoval s chorobou, stále sa zlepšoval. Pohyby Tomáška po každej rehabilitácii boli dokonalejšie, zlepšovala sa jeho motorika. Postavil sa na nohy, a s chodítkom začal pekne chodiť sám. Neustále cvičil, niekedy už toho mal dosť ale spoločne s mojou ženou zvládol rehabilitácie, aj keď už mu bolo do plaču. Rehabilitácie sme absolvovali v Dunajskej Lužnej, v Tatrách u Dr. Smolianina, kúpili sa pre Tomáška aj rôzne pomôcky prospešné pre jeho liečenie. (Napr. Magnet, ortopedické topánky atď.)

Tomáško

Lekári nám pomaly začali radiť, že Tomáško je zrelý na operáciu aby sme mohli v liečení pokročiť o krôčik ďalej – bolo potrebné niečo urobiť so svalmi a šľachami na nohách, lebo Tomáško vlastne chodil iba na špičkách chodidiel . Po zisťovaní všetkých relevantných informácii o možnostiach, metódach operácie doma na Slovensku a aj v zahraničí sme sa rozhodli operovať nášho syna v Poľskej republike v Krakowe. Operácia sa vykonala metódou Dr. Ulzibata s ktorým operujú špecialisti z Ruskej Federácie.

Tomáško

Operácia priniesla pre nás neočakávane dobrý výsledok. Tomáško už nešpičkuje, ale došľapne na celé chodidlo – skoro. Dokáže na menšie vzdialenosti prejsť aj sám. Čo je pre mňa najväčšia radosť, už s ním môžem chodiť aj na menšie prechádzky. Tento rok sa stane aj prváčikom , verím že nároky v škole zvládne. My preto urobíme všetko, aby sa jeho štart do školy vydaril.

Kontakt

Správca neinvestičného fondu: Bc.Mgr.Gejza Záhn, ŠAFÁRIKOVA 33,048 01 Rožňava č.tel.0904 318 874, 0948 152 808, email: geza3.gzh@gmail.com

Predsedkyňa správnej rady.Božena Pistikidis,ŠAFÁRIKOVA 33,048 01 Rožňava, č.tel. 0903264591, email: bozenapistikidis@azet.sk

Sídlo neinvestičného fondu: ŚAFÁRIKOVA 33, 048 01 Rožňava, email: geza3@azet.sk

Touto cestou sa v mene našej celej rodiny chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli finančnými darmi na liečbu nášho synčeka.

Registrácia pod.č.: VVS/69/NF
Šafárikova 33 , 048 01 Rožňava
IČO: 355 79 552
DIČ : 2022859267

Ak sa rozhodnete nám pomôcť, finančné prostriedky posielajte na tento účet:

IBAN: SK 33090 0000 0000 5127 18905 SWIFT: GIBASKBX

Prosíme Vás o finančné dary na liečenie telesne postihnutých detí. Tlačivo na darovanie 2% daní na stiahnutie tu!Nájdete nás aj na FB.

Facebook